Glenn Camelia

Glenn Camelia is jurist vanaf 1989. Van 1989 tot 1992 was hij als jurist belast met de afdeling rechtspersonenrecht van het Centraal Bureau voor Juridische Zaken van de Nederlandse Antillen.

Hij was daarna directeur van het SER-bureau en algemeen secretaris van de SER van 1992 tot 2006. In dezelfde periode was hij ook voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (CCGOA).

Van 2006 tot 2010 is hij parlementslid van de Staten van de Nederlandse Antillen geweest.

Hij is bestuurslid geweest van de Orde van Advocaten (penningmeester). Tevens is hij commissaris geweest bij de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS).

Hij was voorzitter van de bij Koninklijk Besluit ingestelde “Raad voor de Rechtshandhaving” en is thans één van de 3 leden van deze Raad.

Hij is de managing advocaat van FCW-legal.

Wilfred Flocker

Wilfred Flocker is jurist vanaf 1996. Van 1997 tot en met 2001 was hij jurist bij het Centraal Bureau voor Juridische en Algemene Zaken. Daarna is hij 6 jaren bij ING Trust als commercieel-juridisch directeur werkzaam geweest.

Hij was secretaris van de werkgroep herziening en modernisering van het rechtspersonenrecht in de Nederlandse Antillen en secretaris van de evaluatiecommissie Boek 2 BW.

Hij is thans lid van de Vaste Commissie Vennootschapsrecht, ingesteld door de Regering van Curaçao en voorzitter van de Raad van Toezicht van de University of Curaçao (voorheen Universiteit van de Nederlandse Antillen).

Hij is senior advocaat bij FCW-legal.

Imrat Narain

Imrat Narain heeft aan de Universiteit van de Nederlandse Antillen gestudeerd en is vanaf 2012 jurist. Zijn afstudeerrichting was Publiekrecht. Daarnaast heeft hij tijdens de studie diverse werkzaamheden verricht als student-assistent en heeft aan het eind van de studie als legal compliance medewerker gewerkt bij Janssen de Jong.

Vanaf september 2013 is hij junior advocaat bij FCW-legal.

Johan Winkel

Johan Winkel († 10 februari 2013) In 2013 namen wij afscheid van onze gewaardeerde collega Johan ‘Johnny’ Winkel. Hij was jurist vanaf 1969. Van 1969 tot 1972 werkte hij als jurist bij de Maduro & Curiel’s Bank. Daarna is hij als advocaat werkzaam geweest bij M.C.A. Rojer MBE.

In 1976 heeft hij zijn eigen advocatenpraktijk opgericht. In 1977 is hij een associatie aangegaan met mr. Knoppel (advocatenkantoor Winkel & Knoppel). Later in 1979 is de associatie Winkel, Knoppel & Soliana gaan heten.

In 1998 is hij uitgetreden uit de advocatuur en is zich gaan vestigen in Havana, Cuba alwaar hij Consulting Havana heeft opgericht. Hij was tot zijn overlijden directeur van Consulting Havana.

In februari 2010 trad hij toe tot FCW-legal. Hij was een van de partners van FCW-legal.