Glenn Camelia

Glenn Camelia

is jurist vanaf 1989. Van 1989 tot 1992 was hij als jurist belast met de afdeling rechtspersonenrecht van het Centraal Bureau voor Juridische Zaken van de Nederlandse Antillen.

Hij was daarna directeur van het SER-bureau en algemeen secretaris van de SER van 1992 tot 2006. In dezelfde periode was hij ook voorzitter van het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (CCGOA).

Van 2006 tot 2010 is hij parlementslid van de Staten van de Nederlandse Antillen geweest.

Hij is bestuurslid geweest van de Orde van Advocaten (penningmeester). Tevens is hij commissaris geweest bij de Centrale Bank van Curaçao en St. Maarten (CBCS).

Hij was voorzitter van de bij Koninklijk Besluit ingestelde “Raad voor de Rechtshandhaving” en is thans één van de 3 leden van deze Raad.

Hij is de managing advocaat van FCW-legal.

Wilfred Flocker

Wilfred Flocker

is jurist vanaf 1996. Van 1997 tot en met 2001 was hij jurist bij het Centraal Bureau voor Juridische en Algemene Zaken. Daarna is hij 6 jaren bij ING Trust als commercieel-juridisch directeur werkzaam geweest.

Hij was secretaris van de werkgroep herziening en modernisering van het rechtspersonenrecht in de Nederlandse Antillen en secretaris van de evaluatiecommissie Boek 2 BW.

Hij is thans lid van de Vaste Commissie Vennootschapsrecht, ingesteld door de Regering van Curaçao en voorzitter van de Raad van Toezicht van de University of Curaçao (voorheen Universiteit van de Nederlandse Antillen).

Hij is senior advocaat bij FCW-legal.

Eric Kleist

Eric Kleist

heeft economie gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam en rechten aan de Open Universiteit Nederland. In 2008 heeft hij zich ingeschreven als advocaat op het tableau van het Gemeenschappelijk Hof van Justitie te Curaçao. Eric Kleist was daarvoor meer dan 25 jaar werkzaam in het centrale en commerciële bankwezen in economisch / juridische functies. Daarnaast was hij parttime docent rechtseconomie aan de Universiteit van Curaçao in de periode 1992 - 2014.

Gezien zijn financieel economische achtergrond heeft Eric Kleist zich gespecialiseerd in het financieel-economisch strafrecht, het financieel-economische en bancaire recht, het insolventierecht en ondernemingsrecht. Rechtsgebieden waarvoor een financieel economische achtergrond onontbeerlijk is wil men als advocaat op genoemde gebieden de belangen van de cliënt goed kunnen behartigen.

 

 


Imrat Narain

Shafny Vierbergen

Heeft aan de Erasmus Universiteit Rotterdam gestudeerd. Daar heeft ze haar Bacheloropleiding in Rechtsgeleerdheid en daarna haar Masteropleiding in Bedrijfsrecht gevolgd. Zij specialiseert zich daarnaast in het Bestuursrecht.

Tijdens haar opleiding heeft ze stagegelopen als bedrijfsjurist en was ze lid van de Juridische Faculteitsvereniging Rotterdam (JFR) en van de European Law Students Association (ELSA Rotterdam).

Johan Winkel

Johan Winkel

(† 10 februari 2013) In 2013 namen wij afscheid van onze gewaardeerde collega Johan ‘Johnny’ Winkel. Hij was jurist vanaf 1969. Van 1969 tot 1972 werkte hij als jurist bij de Maduro & Curiel’s Bank. Daarna is hij als advocaat werkzaam geweest bij M.C.A. Rojer MBE.

In 1976 heeft hij zijn eigen advocatenpraktijk opgericht. In 1977 is hij een associatie aangegaan met mr. Knoppel (advocatenkantoor Winkel & Knoppel). Later in 1979 is de associatie Winkel, Knoppel & Soliana gaan heten.

In 1998 is hij uitgetreden uit de advocatuur en is zich gaan vestigen in Havana, Cuba alwaar hij Consulting Havana heeft opgericht. Hij was tot zijn overlijden directeur van Consulting Havana.

In februari 2010 trad hij toe tot FCW-legal. Hij was een van de partners van FCW-legal.